Press ESC to close

رولت

مساله شانس برنده شدن در طول بازه های زمانی

آرمان کیافر 0

در نوشته های پیشین پیرامون بررسی محاسبات و واقعیات ریاضی پیرامون قمار به مسائلی مانند تصادفی بودن نتایج، منحصر بودن نتایج در هر دور از بازی و مسئله امتیاز میزبان پرداخته شده است.

Continue reading

پروژه پیش بینی شکست بازی رولت توسط Claude Elwood Shannon

آرمان کیافر 0

کلود اِلوود شانون، ریاضی‌دان، مهندس الکترونیک و رمزنگار معروف آمریکایی است که به عنوان پدر نظریه اطلاعات شناخته می‌شود. شانون در ۳۰ آوریل ۱۹۱۶ در شهر پتاسکی

Continue reading
error: کپی کردن مطالب از سایت بتویاد ممنوع میباشد