اصطلاح RTP (مخفف Return to Player) به این معنی بکار می رود که طراحان بازی ها و کازینوها برای مشخص نمودن میزان پرداخت به بازیکنان از تمامی مبالغ بازی شده در دستگاه های بازی ( اسلات ماشین ) درصد و رقمی را در طول یک بازه زمانی در نظر می گیرند.

به عنوان مثال اگر مجموع مبلغ و دفعات بازی شده در یک دستگاه اسلات ماشین را

بصورت ۱۰۰ دور بازی که در هر دور آن مبلغ شرط ۱$ می باشد در نظر بگیریم و رقم RTP در

آن دستگاه ۹۰% باشد بدین معنی است که مبلغی که در میان بازیکنان توزیع می شود ۹۰$ خواهد بود.

Image result for RTP gambling

شاید بتوان به نوعی RTP را نقطه مقابل House Advantage در نظر گرفت.

مشخصا House Advantage و RTP در بازه های بلند مدت در نظر گرفته می شوند و به

همین دلیل همواره توصیه می شود تنها مبلغی که از پیش به منظور باخت در نظر گرفته

اید را وارد بازی کنید تا در صورت از دست دادن آن توان جبران داشته باشید.

شاید بتوان به نوعی RTP را نقطه مقابل House Advantage در نظر گرفت بدینصورت که

اگر در یک دستگاه بازی House Advantage را ۲۰% در نظر بگیریم میزان RTP می تواند

۸۰% باشد، معنی این معادله این است که دستگاه در بازه بلند مدت تنظیم شده است که

۲۰% از مجموع مبلغ بازی شده توسط بازکنان را برای کازینو جمع آوری کند و ۸۰% را به

بازیکنانی که به بازی می پردازند پرداخت نماید..

همچنین در دستگاه های بازی اصطلاح مرتبط دیگری در این زمینه بکار گرفته می شود که به

آن Hit Frequency می گویند و کاربرد آن این است که کازینو می تواند مشخص نماید که

مثلا یک دستگاه در طول یک بازه زمانی چند بار می تواند نتایج و ترکیب های موفقت آمیز را بدست بیاورد.

به عنوان مثال اگر یک دستگاه با Hit Frequency معادل ۸% تنظیم شده باشد به این معنا

می باشد که دستگاه در دورهای بازی در طی یک بازه زمانی می تواند ۸% نتایج و ترکیب

های برنده را بدست بیاورد. هر دستگاه بازی اعم از اسلات ماشین ها و دستگاه های پوکر

ویدئویی بنا بر بازی ای که ارائه می دهد می تواند Hit Frequency متفاوتی داشته باشند.