اصطلاحات حیوانات در بازی پوکر بسیار رایج است. شاید شما تا بحال اسامی زیادی مانند کوسه و ماهی را در بازی پوکر شنیده باشید. دنیاى پوکر اغلب به عنوان یک جنگل وسیع از وحشیگرى توصیف شده است، جنگل وحشى که پر از انواع حیوانات و موجودات مى باشد که برخى از آنها مهربان هستند و برخى دیگر سرسخت وخشن. از شیرهاى ترسناک و شغال هاى شرور ، تا ماهى هاى کوچک و موش هاى شیطان و حیوانات دیگر …در طول بازى کردن پوکر، حتما به نام هاى بسیارى از حیوانات روبه رو مى شوید. بعضى بازیکن ها در نقش شکارچى هستند، و بعضى ها هم در جایگاه طعمه. حال ما تمام اصطلاحات حیوانات در بازی پوکر را برای شما توضیح می دهیم.

١- خر

به بازیکنى که هرگز جنبه هاى پیشرفته بازى را یاد نگرفته است خر مى گویند. البته این اصطلاح فقط براى بازیکنان جدید به کار نمى رود ، بلکه به بازیکن هاى حرفه اى که ضعیف بازى کنند هم خر مى گویند.اگر در بازى روى میز،  باهمچون کسانى روبه رو شدید بچسبید به آنها ورهایشان نکنید.

٢- موش

موش موجود ترسو ومحافظه کار است که فقط قوى ترین دست ها (preflop)را بازى مى کند. مطمئن باشید آنها کنار ناتز یا بسیار نزدیک به آن مى نشینند. گهگاهى شرط بندى مى کنند، و هرگز بلوف نمى کنند. بازى آنها قابل پیش بینى است.

Image result for mouse in poker

٣- شغال

وجود وحشى، بازیکنى که فوق العاده تهاجمى و تقریبا تمام دست ها را بازى کند، شرط بندى کند، مرتبا  raises  کند و به ندرت fold کند، شغال مى گویند. شغال درست نقطه مقابل موش است. او مى تواند روى سایز بازیکنان حاضر تأثیر منفى بگذارد، بنابراین باید در بازى بااو ، مراقب بود.

۴-فیل

اغلب به عنوان “ایستگاه فرا خوان” نامیده مى شود، یک بازیکن شل است که پات هاى زیادى بازى مى کند، اغلب تامرحله ریور.موجودى منفعل است وبه طور معمول هرگز تمام چیپ هاى خود را بایک دست بزرگ از دست نمى دهد. بسیارى از بازیکنانى که اهل ریسک کردن نمى باشند، فیل هستند.

۵- ماهى ( طلا )

کلمه طلا به این دلیل کنار ماهى گذاشته مى شود چون دقیقا شبیه هستند؛ ماهى هر زمانى بخواهید به شما پول مى دهد، بى تجربه است، ضعیف. این بازیکنان از بدشناسى خود دائما مى نالند اما در حقیقت آنها بدشانس نیستند ، آنها فقط بازیکنان بدى هستند.

۶- پرنده (bird)

این پرنده ها اغلب در حاشیه واطراف  مسابقات بزرگ هستند. دوستان و اعضاى خانواده خود را تشویق مى کنند. آنها به خودى خود، معمولا بى ضرر هستند، ولى زمانى که

تعدادشان زیاد باشد ؛ در  رویدادى مثل WSOP ، مى توانند با صداهاى بلند و آزار دهنده خود ، حواس پرتى ایجاد کنند.

٧- نهنگ

با این که یک نهنگ همیشه یک شکارچى محسوب نمى شود، اما به خاطر اندازه بزرگ و اشتهاى زیادشان، قطعا حیوانات خطرناکى هستند. نهنگ بازیکنى است با bankroll زیاد و در واقع یک  تاجر ثروتمندى است که هدفش تفریح است. نهنگ ها از درگیر شدن در پات هاى بزرگ بیزار نیستند، زیرا مى دانند در صورت از دست دادن مى توانند دوباره بازى کنند.

٨- شیر

شیرها جانوران باهوش که باخوردن موش ها، فیل ها، الاغها، شغالها وماهى هاى دنیا زندگى مى کنند. محکم هستند، اما بااین حال مى دانند چه موقع نباید  بلوف کنند، شیر ها مغرور هستند ولى مى دانند چه موقع دست بد را فولد کنند. شیر یکى از ترسناکترین حیوانات در جهان پوکر مى باشد ، وقتى اورامى ببینید، مى شنایید.

٩-اردک ها

این اصطلاح در فرهنگ عامیانه ى بازى پوکر تگزاس هولدم است. اردک ها بهترین بازى را در موقعیت heads -up prefold روى یک حریف انجام مى دهند، را مى کنند.ودر پات هاى دونفره مى تواند در مقابل دست هاى غیر جفت مقابله کند وشانس برد بیشتر شود.

١٠- خرچنگ ها

به دست پاکت سه (۳۳) گفته می‌شود. خرچنگ‌ها بهتر است در صورت سنگین شدن بازی فورا فولد شوند، ولی اگر امکان دیدن فلاپ با هزینه کم را داشته باشید می‌توانید شانس خود را برای ست شدن امتحان کنید.

Image result for animals in poker

١١- اسب h.o.r.s.e

ترکیبى از پنج نوع بازى پوکر است: تگزاس هولدم، raaz، stud 7 carts، high، high اوماها وlow اوماها.این اصطلاح به بازیکنى اطلاق مى شود که از لحاظ مالى توسط شخص دیگرى حمایت شود.

١٢- خرگوش

این اصطلاح خیلى در بازى هاى زنده وکازینو رایج نیست و بیشتر در بازى هاى دوستانه متداول است. این اصطلاح را زمانى به کار مى برند که بازیکنى که یک دست را بدون نمایش کارت ها showdown به پایان رسانده و از دیلر مى خواهد یک یا دو کارت از مرحله بعدى به اونشان دهد ،که براساس آن حرکت بعدى را انجام دهد. البته این کار در کازینوها مى تواند غیر قانونى باشد.