نیمار جونیور، برخی از افسانه های ورزشی و دوستان خود را دعوت کرد تا سر 25000 یورو برای یک موسسه خیریه رقابت کنند ، که در این رقابت پیکه هم بازی میکنه.