وی که یک زن بسیار جذاب بود از این توانایی خود برای پیروزی در قمار استفاده می کرد. جذابیت او به قدری زیاد بود که کمتر مردی توان مقابله در مقابل آن را داشت طوری که Ida قادر بود تنها با راه رفتن در میان مردها توجه آنها را به خود جلب کند.

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRuhhNoQ7sELf1qV0MdjWHutO5kimRGI93ZaujV-qEMhHMfj2us

توانایی های ایدا، او را در وگاس با لقب The Vegas Vixen به معنی روباه (ماده) لاس وگاس مشهور ساخت.

او قابلیت چشمگیری در تکنیک Hand Mucking که یک نوع تکنیک برای حذف کارت های

بازی پوکر از میز در حین انجام بازی است داشت و همچنین او توانایی بالایی در تکنیک

Switching برای جابه جایی کارت ها داشت. این توانایی ها او را در وگاس با لقب

The Vegas Vixen به معنی روباه (ماده) لاس وگاس مشهور ساخت..

Ida که زیبایی چشمگیری داشت با روحیه ای برونگرا و روابط عمومی بالا می توانست با

دیگران به معاشرت بپردازد. او ابتدا به سرقت کارت ها مشغول می شد و سپس از بین افراد

اشخاصی که بیشتر مایل به معاشرت با او بودند را با زیرکی انتخاب و به جابه جایی

کارتهایشان اقدام می نمود، البته او برای واقعی تر جلوه نمودن بعضی دست ها را واگذار

می کرد زیرا که شما نمی توانید به راحتی تمام دست ها را برنده باشید و در صورتی که

اینطور رفتار نمیکرد با تمام زیبایی که داشت مورد سوء ضن قرار می گرفت.

تمام این مراحل توسط او در یک چشم به هم زدن اتفاق می افتاد و او حتی با نگاه داشتن

کفش خود در زیاد دامان و استفاده از آن برای انتقال کارت ها به همدستانش چیرگی کاملی

بر میزهای بازی داشت. در نهایت او به همراه همدستانش در حالی که همگان را با ظاهر

زیبا و توانایی های عجیبش متعجب ساخته بود دستگیر شد، Ida جزء معدود زن هایی بود

که توانست کازینوها را فریب دهد و در این زمینه به مهارت های بالا دست پیدا کند، از دیگر

زنانی که به تقلب در بازی های کازینویی پرداخته اند می توان از Monique Laurent نام برد.