پوکر، این بازی بی رحم و اسرارآمیز، چنان حس رقابت و هیجانی ایجاد می‌کند که هر کس با چشیدن
آن شیفته‌اش می‌شود؛ و مسلماً فردی با رقابت جویی رونالدو باید از این بازی هیجان انگیز لذت ببرد.
با دیدن بازی کریستیانو رونالدو و میریمیا لالاگونا ملکه زیبایی اسپانیا ، می خواهیم متوجه بشیم که آیا این ستاره
فوتبال می‌تواند اینجا هم برنده باشد؟

İlgili resim

کریستیانو رونالدو ،میریمیا لالاگونا را برای کمک خیریه در یک دوئل شدید دعوت میکند. چه کسی اعصاب
خود را حفظ خواهد کرد و پیروز خواهد شد؟