آیا می دانید در مغز قماربازان چه می‌گذرد؟

گروه خاصی از افراد که گرایش به انواع قمار دارند به دلیل سبک زندگی‌شان است چرا که سطح
تفریحات در مغز خیلی زود به تکرار می‌رسد و فرد به دنبال تجربه‌های جدید در زندگی است و به
همین دلیل قمارهای اینترنتی مثل پوکرهای آنلاین بیشتر در بین قشر مرفه رواج دارد و به نوعی یک
برند شخصیت حضور در این فضا است الگویی که دقیقا در مصرف مواد مخدر هم رواج دارد مثل
مصرف کوکایین که به دلیل قیمت بالای آن ویژه گروه خاصی از جامعه معتادان است.

the gambler players world ile ilgili görsel sonucu

یکی از عوامل شباهت اعتیاد قمار به اعتیاد مواد مخدر مساله تحمل است و فرد از سطح عملکرد
خود احساس رضایت ندارد و دایما دنبال سطح بالاتری از هیجان است. دلیل اینکه به وابستگی قمار
اعتیاد می‌گویند تاثیر آن در چهار جنبه روانشناختی، اجتماعی، فیزیولوژی و معنویت فرد است.
چرا که در دنیای قماربازان فرد، هر نوع آن خواه اعتیاد به قمار کبوتربازی، پاسور آنلاین و
حتی قمار سنتی مثل قاپ‌بازی در هر چهار جنبه مذکور تاثیر می‌گذارد.

در این ویدئو شما میتوانید دنیای قماربازان را بیشتر بشناسید.