برای ساخت گران ترین و زیباترین میز پوکر دنیا 600 نفر بر روی ان کار کردند.

به گزارش وبسایت بتویاد، این میز از چوب درخت آبنوس ماداگاسکار اقاقیای بنفش چوب گورخری افرا، بلوط قهوه ای انگلیس، چنار، گیلاس و گردو ساخته شده است.

پایه های آن نیز با استفاده از لوله های طلایی رنگ طراحی و تولید شده است.

اکسل وایبرگ صاحب گالری هنر AKKE این میز را طراحی و تولید کرده است.